top of page

Privacyverklaring

1. Waarop is dit beleid van toepassing?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze werkzaamheden en (het gebruik van) onze website www.spinsensation.nl

2. Wat doen wij? 

Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken die door u zijn of worden aangeleverd. Met name zal het daarbij gaan om NAW gegevens, emailadressen en telefoonnummers. In het bijzonder kan het binnen onze werkzaamheden ook gaan om (het uiterlijk van) natuurlijke personen zelf. 

Wanneer wij voor werkzaamheden derde partijen inschakelen (zoals hostingbedrijven, distributeurs, filmmaatschappijen, omroepen, mailing services en softwareleveranciers), is het mogelijk dat wij ook persoonsgegevens met deze derden delen. Hetzelfde geldt als wij video's uploaden op bijvoorbeeld YouTube, Vimeo en Social media. 

3. Waarom doen wij dit? 

Wij verzamelen en verwerken de genoemde informatie om de volgende redenen: 

a) Om de verzochte diensten uit te voeren (zoals het leveren van een offerte of het creëren/publiceren van een filmwerk met credits); 

b) Om met onze klanten contact te kunnen hebben en om diens gegevens in onze administratie te kunnen opslaan en raadplegen (relatiebeheer); 

c) Ten behoeve van onze promotie en publiciteit (waaronder begrepen binnen de portfolio op onze website), alsmede bij presentaties, social media en dergelijke; 

d) Om vragen of opmerkingen te beantwoorden via het contactformulier op onze website www.spinsensation.nl of via onze social media; 

e) Om (met toestemming of aan onze klanten) eventueel van tijd tot tijd informatie over onze diensten en werkzaamheden te sturen; 

f) Vanwege technische redenen, zoals optimalisatie van de website; 

g) Om wettelijke (bewaar)plichten na te leven; 

h) Voor statistische en analytische doeleinden. 

4. Wat is de grond hiervoor? 

Het gebruik hiervan is gerechtigd omdat dit voor ons nodig is om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben wij bij het gebruik van de persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang (zoals voor het versturen van meer informatie of het plaatsen van cookies), bijvoorbeeld omdat dit nodig is om een goed werkende website aan te bieden. Het kan ook zijn dat wij gerechtigd zijn de gegevens te gebruiken omdat wij die volgens de wet moeten bewaren of delen. 

Het is verder mogelijk dat wij toestemming vragen voor verwerking. De betreffende persoon heeft dan altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken, of om de gevraagde gegevens niet te verstrekken. Zonder die contactgegevens kunnen wij echter in sommige gevallen geen antwoord geven op vragen of verdere informatie versturen. In elk geval zullen wij deze informatie niet langer bewaren dan nodig of verplicht. 

5. Wat zijn de rechten van de betrokken persoon? 

Inzage: Deze persoon heeft het recht om ons te verzoeken diens eigen persoonsgegevens in te zien. ii. Rectificatie / verwijdering: Deze persoon kan ons ook verzoeken om die gegevens te laten rectificeren of verwijderen. iii. Beperking / bezwaar: Verder mag ons worden gevraagd de verwerking van de informatie te beperken of mag daartegen bezwaar worden gemaakt. 

Data-overdracht: De betrokken persoon kan ons verzoeken om de persoonsgegevens, die aan ons is verstrekt, weer terug wordt ontvangen (zodat die weer kan worden gedeeld met een ander). 

Klacht: Deze persoon heeft tenslotte het recht een klacht over privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. vi. Meer informatie: aanvullende informatie over deze rechten is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, of via de contactgegevens hieronder. 

6. Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen door de bijgewerkte privacyverklaring op onze website te plaatsen. 

 

7. Contact 

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met: 

Spin Sensation 

Mr. P.S. Gerbrandysingel 66 

6836KT Arnhem 

E-mailadres: info@spinsensation.nl 

Telefoonnummer: 06-43486611 

bottom of page